19e Veteranen Toernooi BC Sportief

          19e Veteranen Toernooi BC Sportief       Hoogezand-Sappemeer

Op zondag 1 maart 2020 in het Centrum voor Sport en Vrije tijd De “Kalkwijck” te Hoogezand

Toernooi-leider:  Frits v.d.Klei

Toernooi-commissie:  Frits v.d.Klei, Kitty Melse, Marcel van Aarle, Laura v.d. Klei en Henk Hendriks

Toernooi-secretariaat:  H.Hendriks, Multatulistraat 14,9602BB, Hoogezand tel:0598-851543/06-21116025  

Sportmasseuse:  Marian Swarts (Swarts Sportmassage Hoogezand)

Sporthal:  Sportcentrum “De Kalkwijck”, Nieuweweg 6 te  Hoogezand    

Per ronde wordt zoveel mogelijk op speelsterkte via loting een gemengd-, dames- of herendubbel gespeeld volgens het Amerikaans Mixed Double- systeem.

Per deelnemer worden maximaal zes partijen gespeeld en indien noodzakelijk wordt er op tijd gespeeld.

Er wordt gespeeld met Yonex Mavis 300, welke gratis beschikbaar zijn, doch eigendom blijven van de organisatie.

Zowel bij de dames als heren worden drie prijzen beschikbaar gesteld.

Mogelijkheid tot deelname voor vrouwen van 30 jaar of ouder en mannen van 35 jaar of ouder (op 1 maart 2020).

Uiterlijk 23 februari 2020 dient uw inschrijving op het toernooisecretariaat binnen te zijn. Bij meer deelnemers

dan er geplaatst kunnen worden, geldt de volgorde van binnenkomst. Het inschrijfgeld bedraagt bij  € 10,– en dient

gestort te worden op rek.nr : NL65ABNA0478968027 t.n.v. BC Sportief,  Hoogezand o.v.v. Veteranen Toernooi

én voor wie wordt betaald. Het vooraf betalen per bank heeft ten behoeve van een vlot verloop tijdens het toernooi

sterk onze voorkeur.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van lichamelijk letsel, diefstal en beschadiging

van persoonlijke eigendommen.

Na afloop om ca. 18.30 uur is er een CHINEES / INDISCH BUFFET bij het restaurant De Kersebloesem,

Hunzeweg 26, De Groeve. De kosten bedragen € 14,– incl.1 consumptie (bij deelname gelijktijdig overmaken).

INFORMATIE EN INSCHRIJFFORMULIER VETERANEN TOERNOOI BC SPORTIEF 1 maart 2020

   zie www.bcsportief.nl

Met vriendelijke groet

Namens BC Sportief Hoogezand

Henk Hendriks

Reactiemogelijkheid is gesloten